Monday, March 29, 2010

Ämblikute kohastumused

Latrodectus hasselti


Mõned ämblikutest on väga mürgised. Näiteks must
leseämblik
või siis Latrodectus hasselti e. punaselgne
ämblik. Viimase puhul on emase ämbliku puhul selgelt
eristatavaks tunnuseks punane selg, mis hoiatab
kohutava mürgi eest.

Sellised ämblikud on Austraalias elutsevatest ämblikest
kõige mürgisemad. Selle ämbliku hammustus võib tappa,
kuid alates 1956. aastast on Austraalias kirja pandud
vaid 14 surmajuhtumit tänu vastumürgile.


Video Austraalias elava Latrodectus hasselti
kohastumustest: http://www.youtube.com/watch?v=bQABY9H1h1YKasutatud materjalid: http://en.wikipedia.org/wiki/Redback_spider
BBC Earth - http://www.youtube.com/watch?v=bQABY9H1h1Y
© David Kleinert - http://davidkphotography.com/

Sunday, March 28, 2010

"Tapjamesilased"
Tavaliste ja rahulike mesilaste asemel elutsevad Ameerikas
Euroopa mesilastest palju agressiivsemad nn "tapjamesilased".
Nad on hübriidid Aafrika mesilasest (Apis mellifera scutellata)
ja Itaalia mesilastest (A. m. ligustica & A. m. iberiensis).

Nende kohastumusteks on saanud ohu korral massiline ründamine,
stressi
korral võivad nad jätta taru maha ning liikuda uude kohta,
samuti on täheldatud suuremat kaitsevõimet mesilassülemis
võrreldes Euroopa mesilastega.

Video "tapjamesilastest": http://www.youtube.com/watch?v=e7fUXw-5T2Q

Kaart "tapjamesilaste" levikust Ameerika
Ühendriikides aastatest 1990-2003
(klikka pildile, et näha levikut)


Kasutatud materjal: http://en.wikipedia.org/wiki/Africanized_bee
http://en.wikipedia.org/wiki/African_bee
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_bee
http://www.youtube.com/watch?v=e7fUXw-5T2Q


Lisaks: http://animals.howstuffworks.com/insects/bee4.htm

Wednesday, March 24, 2010

Liblikate kohastumused

3. Monarhliblikad (Danaus plexippus)

Video Lõuna-Ameerikas elavatest monarhliblikatest, kes
oskavad ületada väga suuri vahemaid. Rändamisel ühest
Ameerika osast teise osaleb mitu liblikate põlvkonda.

Florida muuseumi videod liblikatest:
http://www.youtube.com/watch?v=Ao6XzKoO5PI&feature=related

Monday, March 22, 2010

Sipelgate kohastumused

* Üleujutuste ajal moodustavad nad üksteisest päästeparve:

http://www.youtube.com/watch?v=A042J0IDQK4&feature=rec-LGOUT-exp_fresh%2Bdiv-1r-4-HM&playnext_from=TL&videos=WbhhYhzEWaY&playnext=1

* Üheskoos suudavad nad ületada veekogusid ja ära süüa isegi endast mitu korda suurema krabi:

http://www.youtube.com/watch?v=qOe5Lmyyxiw

* Sipelgate suurepärane oskus ehitada tunneleid (kiirendatud 900x):

http://www.youtube.com/watch?v=GtRNBHM3DR0&feature=related
2. Sipelgad


Sipelgate
üheks tähtsaimaks kohastumuseks on elamine
kolooniates.
Sipelgakolooniad ulatuvad mõnest tuhandest
isendist kuni miljonite sipelgateni.
Suuremates kolooniates
on kõige rohkem tiibadeta ja viljatuid emaseid (neid

nimetatakse ka töösipelgateks). Sipelgad on kohastunud
pideva tööga ning
nad on jaotunud erinevatesse
ühiskonnakihtidesse (näiteks nn "töösipelgad",
"kuninganna", "sõdalased" jne)
.

Sipelgad on "vallutanud" peaaegu kõik mandrid. Ainukesteks
paikadeks maailmas,
kus sipelgad ei ela, on Antarktika ning
mõned üksikud saared. Nende suurepärase kohastumise

teguriteks on oskus kollektiivselt töötada, kohaneda
vastavate elutingimustega,
oskus endale ise toitu
valmistada ning oskus ennast kaitsta röövloomade eest.


"Sipelga ainus viis maailmas toime tulla on teha
kõike karja kaupa.
Sipelgaühiskonnas sõlmuvad
sellised sidemed ja võrgustikud, mida
inimühiskond
isegi mitte veebivõrgu abil üles pole ehitanud.
Sipelgas
võib olla suur või väike, viljakas või viljatu,
ema või isa. Nii nagu ka
inimene. Kuid sipelga puhul
sõltub tema koht ühiskonnas mitte ainult
geenidest,
vaid ka keskkonnast. Ja vahel just eelkõige
keskkonnast."
-
"Ühiselu saladus peitub geenides" Tiit Kändler


Lisaks: http://www.postimees.ee/?id=226101
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/sipelgad--kutsumata-kulalised.d?id=23969577


Kasutatud
materjalid:
http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel550_541.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ant
"Caste and ecology in the social insects" (George F. Oster,
Edward O. Wilson, 1979)
http://ironmanbr.deviantart.com/art/Soldier-Ant-Portrait-132915265

Tuesday, March 9, 2010

Putukate kohastumused

1. Ritsikad ja rohutirtsud
Kõigepealt - mis vahe on ritsikal ja rohutirtsul?
Süstemaatiliselt on tirtsulised (Caelifera) ja ritsikalised
(Ensifera)
eraldi alamsugukonnad. Neil on lihtne vahet
teha - ritsikatel on pikad, vähemalt keha pikkused tundlad,
samuti tiibade kannaosas asetsev heli tekitamise aparaat.
Enamasti on nad suuremad kui tirtsulised.


Ritsiklased on enamasti väga hästi arenenud tiibadega,
tiivutuid vorme on väga vähe (näiteks Saga pedo - stepiritsikas).
Nii isastel kui emastel on eessäärtes kuulmisorganid, kuid
siristamisõime on tavaliselt vaid isastel. Selles sugukonnas
on nii taim-, sega- kui röövtoidulisi vorme (näiteks
stepiritsikas toitub vaid teistest putukatest).


Troopiliste ritsikate hulgas on väga laialt levinud

mimikri
- loomade tiibade muster meenutab puulehti,
sageli on kohastumine läinud isegi nii kaugele, et tiibade
servad näivad "näritud" ja rikutud, selgesti on nähtavad
leherood jne. Leidub ka puukoort imiteerivaid vorme.


Harilik lauluritsikas

Kasutatud materjalid: http://www.hot.ee/veljo/putukad/laulurits1.jpg
http://www.hot.ee/veljo/sihk.htm

http://www.sxc.hu/photo/39838
http://www.youtube.com/watch?v=r1oj4HHzHmI

Kohastumine
Näide kaitsvast mimikrist putukate seasKohastumus
on bioloogias organismi anatoomiline struktuur, füsioloogiline protsess või käitumisjoon, mis on kujunenud loodusliku valiku tulemusena (kohastumise käigus) ning suurendab tõenäosust saada rohkem järglasi.


Mõisted

Adaptsioon
- organismide ehituse ja talitluse (ka käitumise)
muutumine, sobitumaks keskkonna tingimuste ja eluviisiga

Looduslik valik - populatsiooni isendite ebavõrdne ellujäämus ja
paljunemisedukus, mis on tingitud nende geneetilistest
erinevustest ja elutingimuste piiravast toimest (olelusvõitlusest);
muudab järglaspõlvkonna geneetilist struktuuri suurema kohasuse
suunas. Looduslik valik on adaptiivse evolutsiooni põhitegur.

Suunav valik - loodusliku valiku tüüp; tavalisest vormist erinevate
tunnustega isendite eelispaljunemine. Suunava valiku toimel
kujunevad uued ja täiustuvad olemasolevad kohastumused.

Kohastumine - (populatsiooni,liigi) evolutsiooniline adaptsioon;
organismide ehituse ja talitluse pärilikku muutumine
populatsioonides loodusliku valiku toimel. Kohastumise
tulemusena arenevad kohastumused.


Kasutatud materjal: "Bioloogia gümnaasiumile" II osa 4. kursus, Eesti Loodusfoto 2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Camouflage
http://et.wikipedia.org/wiki/Kohastumus